preloader
QUÁ TRÌNH PHÁT HIỆN QUẦN THỂ VOỌC MÔNG TRẮNG QUAN TRỌNG TẠI VIỆT NAM NHƯ THẾ NÀO?
Ngôn ngữ :

QUÁ TRÌNH PHÁT HIỆN QUẦN THỂ VOỌC MÔNG TRẮNG QUAN TRỌNG TẠI VIỆT NAM NHƯ THẾ NÀO?

Từ năm 2018 đến nay, Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển (CCD) và các đối tác đã phối hợp điều tra, nghiên cứu và bảo tồn quần thể Voọc mông trắng ở Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Nghiên cứu cho thấy, số lượng voọc điều tra được cao gần gấp đôi với báo cáo trước đó. Kết quả nghiên cứu cũng khẳng định đây là quần thể quan trọng thứ hai cho loài này. Đây là thông tin quan trọng để quy hoạch, bảo tồn, phục hồi cho loài linh trưởng Cực kỳ nguy cấp này. Mặt khác, kết quả nghiên cứu cũng nêu ra nhiều thách thức trong bảo tồn quần thể Voọc mông trắng tại Kim Bảng.

Để xem tóm tắt nghiên cứu, vui lòng bấm link dưới:

Thực trạng quần thể Voọc mông trắng Cực kỳ nguy cấp lớn thứ hai tại Việt Nam

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển

Đăng ký nhận tin

© 2021 Tất cả bài viết bản quyền CCD.