preloader
Quần thể vượn đen má trắng đang tích cực phục hồi ở Xuân Liên
Ngôn ngữ :

Quần thể vượn đen má trắng đang tích cực phục hồi ở Xuân Liên

Chương trình bảo tồn loài vượn đen má trắng (Nomascus leucogenys) tại Việt Nam được Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển (CCD) thực hiện tập trung ở hai Khu bảo tồn Thiên nhiên (KBTTN) Xuân Liên của tỉnh Thanh Hóa và KBTTN Pù Hoạt của tỉnh Nghệ An là một chương trình bảo tồn dài hạn nhằm bảo vệ và phục hồi được quần thể của loài vượn nguy cấp này ở các vùng phân bố cũ của chúng.

Trong tháng 8 năm 2019, CCD đã tổ chức hoạt động giám sát định kỳ lần thứ 3 ở Xuân Liên. Trong đợt giám sát này, ít nhất 24 đàn với 62 cá thể đã ghi nhận được ở 2 khu vực (núi Phà Phà thuộc dãy dông Pù Nậm Mua và đỉnh dông Vũng Bò) của KBTTN Xuân Liên. Kết quả cho thấy số lượng đàn vượn ghi nhận được tăng gấp hai lần so với kết quả điều tra cơ bản giai đoạn 2011-2012 trên cùng một khu vực (Nguyen et al. 2012).

Với đặc tính sinh sống theo lãnh thổ cố định của các đàn vượn, việc giám sát ở các tuyến và điểm cố định cho kết quả khá chính xác về xu hướng tăng, giảm của các đàn vượn. Kết quả giám sát cho thấy một tín hiệu đáng mừng về sự phục hồi của quần thể vượn đen má trắng ở Xuân Liên trong khi quần thể của loài vượn này đang bị suy giảm ở hầu hết các khu vực khác. Sự phục hồi này cũng là tín hiệu đáng mừng về hiệu quả của công tác bảo tồn ở Xuân Liên cũng như ở Việt Nam.

Kết quả giám sát một lần nữa khẳng định rằng khu bảo tồn Xuân Liên là khu vực bảo tồn quan trọng nhất cho loài vượn đen má trắng ở Việt Nam.

Ảnh 1. Nhóm giám sát xuất phát đi vào rừng. Ảnh: Lã Quang Trung/CCD
Ảnh 2. Bản đồ thể hiện kết quả ghi nhận vượn ở các điểm giám sát cố định. Ảnh: CCD
Ảnh 3 . Xác định vị trí các đàn vượn trên bản đồ ở các điểm giám sát cố định. Ảnh: Bùi Thanh Tùng/CCD.

Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển

Đăng ký nhận tin

© 2021 Tất cả bài viết bản quyền CCD.