preloader
Tập huấn phổ biến Luật Lâm nghiệp cho các bên liên quan và cộng đồng ở Quảng Nam
Ngôn ngữ :

Tập huấn phổ biến Luật Lâm nghiệp cho các bên liên quan và cộng đồng ở Quảng Nam

Ngày 15/11/2017 tại Kỳ họp thứ 4 Quốc hội Khóa XIV, Quốc hội đã thông qua Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14. Luật lâm nghiệp đưa ra các quy định mới tăng cường sự tham gia của cộng động trong các hoạt động lâm nghiệp.

Từ ngày 4-7/9/2019, Ông Bùi Tiến Dũng – Chuyên gia lâm nghiệp cộng đồng của Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển (CCD) đã hỗ trợ Dự án “Bảo vệ và quản lý tổng hợp các hệ sinh thái rừng thuộc các tỉnh Quảng Nam, Kon Tum và Gia Lai” (Dự án KfW10) tổ chức các khóa tập huấn phổ biến Luật Lâm nghiệp và các chính sách liên quan đến lâm nghiệp cộng đồng ở tỉnh Quảng Nam. Tổng số có 4 buổi tập huấn phổ biến về Luật Lâm nghiệp cho gần 80 lượt người là các cán bộ kỹ thuật, cán bộ hiện trường của dự án của KfW10, đại diện các chủ rừng là cộng đồng thôn bản của các huyện Bắc Trà My, Phước Sơn và huyện Nam Giang tỉnh Quảng Nam.

Các khóa tập huấn tập trung phố biến luật cho các chủ rừng là cộng đồng đang quản lý, bảo vệ và phát triển rừng ở tỉnh Quảng Nam. Thông qua khóa tập huấn, cộng đồng sẽ biết được cụ thể quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ của mình (là chủ rừng) khi thực hiện các hoạt động lâm nghiệp trên diện tích đất, rừng được giao. Đối với cán bộ hiện trường, họ sẽ hiểu được các quy định của Luật Lâm nghiệp nhằm hỗ trợ, tư vấn xử lý các tình huống liên quan đến quản lý, bảo vệ và phát triển rừng cộng đồng ở địa phương.

Các buổi tập huấn có sự tham gia nhiệt tình của cộng đồng với nhiều trao đổi và tranh luận về các chính sách mới trong Luật lâm nghiệp về các vấn đề như rừng cộng đồng đang quản lý, bảo vệ và phát triển rừng sản xuất là rừng tự nhiên. Qua buổi tập huấn Ông A Diêu – Phó ban quản lý rừng cộng đồng thôn Lao Đu chia sẻ “Khóa tập huấn phổ biến Luật Lâm nghiệp rất hữu ích với tôi và các thành viên tham gia. Giờ tôi đã biết cụ thể các quyền lợi và nghĩa vụ chung, riêng của chủ rừng là cộng đồng. Tôi cũng biết hơn về cách xử lý các tình huống khi rừng cộng đồng bị xâm hại. Bên cạnh đó tôi cũng kiến nghị là cần phải có những khóa tập huấn như thế này tại các cộng đồng thì người dân sẽ bảo vệ rừng tốt hơn”.

Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển đang nỗ lực nâng cao năng lực cộng động và thúc đẩy sự tham gia của họ vào các hoạt động sản xuất lâm nghiệp, bảo vệ rừng cũng như bảo tồn các loài hoang dã ở Việt Nam.

Ảnh 1. Tập huấn tại huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam
Ảnh 2. Tập huấn tại tỉnh Quảng Nam
Ảnh 3. Các thành viên tham gia thảo luận nhóm.

Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển

Đăng ký nhận tin

© 2021 Tất cả bài viết bản quyền CCD.