preloader
Thách thức trong bảo tồn Voọc mông trắng ở Kim Bảng, Hà Nam
Ngôn ngữ :

Thách thức trong bảo tồn Voọc mông trắng ở Kim Bảng, Hà Nam

Voọc quần đùi trắng hay Voọc mông trắng (Trachypithecus delacouri) là loài linh trưởng đặc hữu chỉ phân bố ở Việt Nam. Trong tự nhiên, loài này chỉ còn tồn tại khoảng 300 cá thể, phân bố chủ yếu tại Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long và ở Rừng phòng hộ Kim Bảng. Từ năm 2016 đến 2018, các chuyên gia của Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển (CCD) đã điều tra và ghi nhận quần thể Voọc mông trắng tại rừng phòng hộ Kim Bảng với số lượng lên đến gần 100 cá thể, và đây được xác định là quần thể lớn và quan trọng thứ hai của loài Voọc mông trắng. Voọc mông trắng là loài linh trưởng đang bị đe dọa cực kỳ nguy cấp. Vì vậy, việc bảo tồn loài voọc này có ý nghĩa rất lớn không chỉ với Việt Nam mà còn cả với cộng đồng quốc tế. 

Hiện nay, quần thể Voọc tại Kim Bảng đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng do săn bắt và vùng sống của chúng bị thu hẹp bởi các hoạt động khai thác đá, xâm canh trong sinh cảnh của voọc. Bên cạnh đó, công tác bảo vệ và bảo tồn vẫn gặp khó khăn do chưa được đầu tư đúng mức, nhân lực cho công tác bảo vệ còn thiếu. Trước thực trạng môi trường sống của Voọc mông trắng bị đe dọa, TRUYỀN HÌNH NHÂN DÂN đã có phóng sự toàn cảnh về bảo tồn loài này tại rừng Kim Bảng, Hà Nam. Đây là tín hiệu tích cực, thể hiện sự quan tâm của công chúng và truyền thông đến sự an nguy và tương lai phục hồi của các loài thú quý hiếm cũng như bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam.

CCD cùng với các tổ chức bảo tồn khác đang và sẽ tiếp tục hỗ trợ cơ quan kiểm lâm và chính quyền địa phương nhằm tăng cường các hoạt động bảo vệ, giám sát nhằm loại bỏ các mối đe dọa tới quần thể loài Voọc mông trắng ở đây và ở các khu vực phân bố khác.

Thách thức trong bảo tồn Voọc mông trắng ở Kim Bảng, Hà Nam. Đưa tin bởi: TRUYỀN HÌNH NHÂN DÂN

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển

Đăng ký nhận tin

© 2021 Tất cả bài viết bản quyền CCD.