preloader
Hội thảo kỹ thuật: Tham vấn xây dựng kế hoạch khẩn cấp bảo tồn tê tê tại Việt Nam. Hà Nội, ngày 09-10 tháng 7 năm 2019
Ngôn ngữ :

Hội thảo kỹ thuật: Tham vấn xây dựng kế hoạch khẩn cấp bảo tồn tê tê tại Việt Nam. Hà Nội, ngày 09-10 tháng 7 năm 2019

Tê tê là nhóm động vật hoang dã đang bị buôn bán bất hợp pháp thường xuyên nhất trên thế giới. Việt Nam có hai loài tê tê là Tê tê vàng (Manis pentadactyla) và Tê tê java (M. javanica), quần thể cả hai loài đều đã suy giảm nghiêm trọng do các hoạt động săn bắt và buôn bán trái phép. Gần gây, các vụ bắt giữ về buôn bán động vật hoang dã xuyên biên giới ở Việt nam cũng ghi nhận vẩy của các loài tê tê Châu Phi bị đưa bất hợp pháp vào Việt Nam với số lượng lớn. Nếu không có các nỗ lực bảo vệ khẩn cấp thì tê tê sẽ sớm bị tuyệt chủng do các hoạt động săn bắn, buôn bán bất hợp pháp.

Trong hai ngày 9-10 tháng 7, các thành viên của CCD đang tham dự và góp ý cho việc xây dựng kế hoạch khẩn cấp bảo tồn tê tê tại Việt Nam. Kế hoạch khi ban hành sẽ định hướng tốt cho công tác bảo vệ, bảo tồn tê tê ngoài tự nhiên và giúp việc tăng cường các hoạt động quản lý, thực thi hiệu quả hơn nhằm ngăn chặn nạn buôn bán quốc tế cũng như cứu hộ các cá thể tê tê được giải cứu từ các hoạt động buôn bán bất hợp pháp đó.

Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển

Đăng ký nhận tin

© 2021 Tất cả bài viết bản quyền CCD.