preloader
HỘI THẢO: XÃ HỘI HÓA NGUỒN LỰC CHO PHỤC HỒI THIÊN NHIÊN VÀ ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

HỘI THẢO: XÃ HỘI HÓA NGUỒN LỰC CHO PHỤC HỒI THIÊN NHIÊN VÀ ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Sự kiện diễn ra vào sáng 20/6/2023 tại Hà Nội với sự tham dự của hơn 100 đại biểu đến từ các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị nghiên cứu, tổ chức bảo tồn, doanh nghiệp và cơ quan thông tấn báo chí.

Sự kiện đã tạo diễn đàn chia sẻ, thảo luận và kiến nghị các giải pháp, sáng kiến chính sách nhằm thực hiện tốt hơn chủ trương xã hội hóa, huy động nguồn lực hiệu quả để chung tay góp phần vào mục tiêu quốc gia và toàn cầu về bảo tồn thiên nhiên, thích ứng biến đổi khí hậu.

Chi tiết nội dung hội thảo trên

  • báo Nhân Dân: https://nhandan.vn/xa-hoi-hoa-nguon-luc-cho-phuc-hoi-thien-nhien-va-ung-pho-bien-doi-khi-hau-post758507.html?fbclid=IwAR3nIMs8qXg4kx_EXLdV29tdY-fBke2HIp-fXTzgMfdmdOzf3rcoLwtGI6Y
  • Tạp chí Người đưa tin: https://www.nguoiduatin.vn/ngan-sach-nha-nuoc-hang-nam-cho-bao-ve-moi-truong-rat-han-hep-a613363.html?fbclid=IwAR2Bv7tGGDvY3gSmmMq32yb_WSYqE0w3QP-ErS4qLpLqmY-r3_9-GEBeDe4

————————-

Sự kiện được tổ chức bởi VUSTA – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp với các thành viên Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển (CCD), Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature), Save Vietnam’s Wildlife,  và Cegorn

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển

Đăng ký nhận tin

© 2021 Tất cả bài viết bản quyền CCD.