preloader

ĐÀO TẠO VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC

Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm và kiến thức thực tế, CCD đã và đang hỗ trợ nhiều địa phương, các đối tác thực hiện hiệu quả nhiều hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực cho các cán bộ và cộng đồng địa phương. CCD đang thực hiện và duy trì các hoạt đồng đào tạo và nâng cao năng lực trong các lĩnh vực như:

  • Quản lý rừng và tài nguyên thiên nhiên bền vững
  • Quản lý Khu bảo vệ, khu Sinh quyển, khu Di sản
  • Bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học
  • Viễn thám và áp dụng các công cụ quản lý, tuần tra hiệu quả (GIS, QGIS, SMART …)
  • Điều tra, giám sát đa dạng sinh học, rừng và tài nguyên

Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển

Đăng ký nhận tin

© 2021 Tất cả bài viết bản quyền CCD.