preloader

XÂY DỰNG VÀ VẬN HÀNH CÁC MÔ HÌNH

Với năng lực và thế mạnh của mình, CCD đã và đang hỗ trợ các đối tác thiết kế, xây dựng và vận hành các mô hình hợp tác quản lý trong nhiều lĩnh vực. Các mô hình là nơi trình diễn các cách tiếp cận mới, cách quản lý và vận hành hiệu quả làm mẫu cho việc nhân rộng nhằm quản lý hiệu quả các khu bảo vệ, tài nguyên thiên nhiên hay sinh kế bền vững cho cộng đồng. CCD đang thực hiện và hỗ trợ việc thiết kế và vận hành các mô hình như:

  • Quản lý và tuần tra hiệu quả khu bảo tồn và khu sinh quyển, di sản (SMART)
  • Quản lý hợp tác và tuần tra có sự tham gia của cộng đồng
  • Du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng
  • Sinh kế bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển

Đăng ký nhận tin

© 2021 Tất cả bài viết bản quyền CCD.