Một số hoạt động

1 Cộng đồng Đại Dương: Nâng cao năng lực về quy hoạch không gian biên giới ở khu vực Đông Nam Á (2018-2021), tài trợ bởi Quỹ Nghiên cứu về các thách thức toàn cầu (GCRF).
2 Tăng cường quản lý và bảo tồn loài Trắc Dalbergia cochinchinesis và Cẩm lai Dalbergia oliveri ở Việt Nam (2018-2020), tài trợ bởi Ban thư ký CITES và Cộng Đồng Châu Âu (EU).
3 Tăng cường bảo tồn loài Vượn má trắng Nomascus leucogenys ở Việt Nam (2018-2020), tài trợ bởi Cục bảo tồn Cá và Động vật Hoang dã Hoa Kỳ (US Fish and Wildlife Service).
4 Điều tra và giám sát các loài Cu li (Nycticebus spp..) ở Khu bảo tồn Thiên nhiên Xuân Liên, Thanh Hóa (2019-2021), Dự án nghiên cứu và bảo tồn của Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa.
5 Nghiên cứu và bảo tồn loài Voọc mông trắng (2018) tài trợ bởi Primate Conservation Inc. và Wildlife Reserves Singapore.
6 Giảm thiểu xung đột Voi – người ở Khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai (2018-2019), tài trợ bởi Quỹ hỗ trợ nhỏ Ruford và Quỹ nghiên cứu trẻ của UNESCO’s MAB.
7 Đánh giá định kỳ 10 năm hoạt động của Khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm – Hội An (2018), Hợp đồng dịch vụ tư vấn với Ban quản lý Khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm – Hội An
8 Thúc đẩy quản lý rừng trồng bền vững và chứng chỉ rừng FSC cho các hộ gia đình ở Thường Xuân, Thanh Hóa (2018-2019), Tài trợ DOKATA.
9 Đề xuất ý tưởng của Chương trình hành động REDD+ cấp tỉnh về kinh nghiệm thực hiện chi trả REDD+ ở 6 tỉnh thí điểm ở Việt Nam (2018), tài trợ bởi Tổ chức Nông Lương thực thế giới (FAO).
10 Điều tra, giám sát và bảo tồn các loài Cu li (Nycticebus spp.) ở Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên, tỉnh Thanh Hóa. Chương trình phối hợp với Khu bảo tồn Xuân Liên (2019-2021).