preloader

Bảo tồn động vật

Chương trình bảo tồn các loài động vật đang bị đe dọa, tập trung vào các loài đang bị tác động bởi mất sinh cảnh sống, bị săn, bẫy và buôn bán bất hợp pháp và giảm cầu tiêu thụ về động vật hoang dã.

Các loài chim bị đe dọa

Các loài bị buôn bán và săn bắt

Các loài thú móng guốc

Mèo lớn

Voi

Nhóm Linh trưởng nguy cấp

– Vọoc mông trắng (Trachypithecus Delacouri ) –  Cực kỳ nguy cấp (CR)

Các hoạt động của CCD không chỉ tập trung vào việc bảo vệ quần thể Voọc Mông Trắng và môi trường sống của chúng mà còn cải thiện sinh kế cho người dân thông qua việc thúc đẩy du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng, nâng cao nhận thức bảo tồn, thu hút cộng đồng tham gia giám sát và bảo vệ để giảm thiểu các mối đe dọa bên ngoài.

CCD ưu tiên hỗ trợ bảo vệ loài Voọc Mông Trắng ở Vân Long, rừng Kim Bảng và Hương Sơn (Hà Nội).

– Vượn đen má trắng (Nomascus leucogenys– Cực kỳ nguy cấp (CR)

Ở Việt Nam, loài này bị ảnh hưởng nghiêm trọng do săn bắn và mất môi trường sống, hiện tại phần lớn cá thể nằm trong mạng lưới khu vực được bảo vệ. Những quần thể này bị cô lập bởi sự chia rẽ môi trường sống, sự săn bắn, những điểu này tạo ra những khoảng cách lớn giữa các quần thể nhỏ. 

CCD đang nỗ lực bảo tồn lâu dài Vượn đen má trắng ở Việt Nam thông qua việc tăng cường các hoạt động điều tra và giám sát quần thể, nghiên cứu sinh thái và tập tính, tiếp cận cộng đồng để tuyên truyền và nâng cao năng lực bảo tồn các loài nguy cấp.

– Cu li lớn (Nycticebus bengalensis), Cu li nhỏ (Nycticebus pygmaeus) – Nguy cấp (EN)

Hiện tại CCD đang phối hợp với Khu bảo tồn Xuân Liên và Pù Hoạt cùng với các đối tác khác thực hiện các hoạt động điều tra chi tiết về quần thể Cu li trong các khu bảo tồn. Nhằm triển khai các kế hoạch bảo tồn hiệu quả hơn cho các loài nguy cấp và tăng cường năng lực cho cán bộ nhằm bảo vệ tốt hơn cho sinh cảnh và quần thể của các loài hoang dã.

Nhóm Rùa và Bò sát

Tổng quan: Việt Nam có ghi nhận chính thức 26 loài rùa cạn và rùa nước ngọt, 5 loài rùa biển.Trong đó có thêm 2 loài nghi ngờ có phân bố ở VN và 1 loài được cho rằng đã tuyệt chủng ở Việt Nam. Tổng cộng 34 loài, 31/34 loài nằm trong danh lục IUCN: 9 CR, 12 EN, 10 VU, 1 NT, 2 NE.

Phân vùng các loài rùa:
– Miền Bắc và Miền Trung: có sự tương đồng về địa hình đồi núi nhiều rừng dẫn đến có nhiều tương dồng về phân bố của các loài rùa
– Miền Nam: địa hình bằng phẳng đặc trưng của đồng bằng châu thổ dẫn đến có sự khác biệt về phân bố các loài rùa

Giá trị: Có giá trị khoa học, thẩm mỹ giúp học sinh sinh viên tìm hiểu về tập tính sinh thái của loài này trong tự nhiên

Hiện trạng: Số lượng đang bị giảm sút
Các mối đe dọa: Mất môi trường sống, săn bắt, buôn bán, làm thú cảnh, làm thuốc cổ truyền.

CCD đang làm gì: CCD đã và đang duy trì phối hợp với Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên và các bên liên quan tiến hành điều tra sự đa dạng, số lượng và sự phân bố của các loài rùa tại KBT Xuân Liên

Chơi Video