preloader

Bảo tồn động vật

Chương trình bảo tồn các loài động vật đang bị đe dọa, tập trung vào các loài đang bị tác động bởi mất sinh cảnh sống, bị săn, bẫy và buôn bán bất hợp pháp và giảm cầu tiêu thụ về động vật hoang dã.

Các loài chim bị đe dọa

Các loài bị buôn bán và săn bắt

Các loài thú móng guốc

Mèo lớn

Voi

Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển

Đăng ký nhận tin

© 2021 Tất cả bài viết bản quyền CCD.