preloader

NHÓM RÙA VÀ BÒ SÁT

Tổng quan: Việt Nam có ghi nhận chính thức 26 loài rùa cạn và rùa nước ngọt, 5 loài rùa biển.Trong đó có thêm 2 loài nghi ngờ có phân bố ở VN và 1 loài được cho rằng đã tuyệt chủng ở Việt Nam. Tổng cộng 34 loài, 31/34 loài nằm trong danh lục IUCN: 9 CR, 12 EN, 10 VU, 1 NT, 2 NE.

Phân vùng các loài rùa: – Miền Bắc và Miền Trung: có sự tương đồng về địa hình đồi núi nhiều rừng dẫn đến có nhiều tương dồng về phân bố của các loài rùa – Miền Nam: địa hình bằng phẳng đặc trưng của đồng bằng châu thổ dẫn đến có sự khác biệt về phân bố các loài rùa

Giá trị:Có giá trị khoa học, thẩm mỹ giúp học sinh sinh viên tìm hiểu về tập tính sinh thái của loài này trong tự nhiên

Hiện trạng: Số lượng đang bị giảm sút

Các mối đe dọa: Mất môi trường sống, săn bắt, buôn bán, làm thú cảnh, làm thuốc cổ truyền.

CCD đang làm gì: CCD đã và đang duy trì phối hợp với Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên và các bên liên quan tiến hành điều tra sự đa dạng, số lượng và sự phân bố của các loài rùa tại KBT Xuân Liên

Chơi Video

Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển

Đăng ký nhận tin

© 2021 Tất cả bài viết bản quyền CCD.