preloader

PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG

Việt Nam là quốc gia xếp thứ sáu chịu ảnh hưởng nặng nề do biến đổi khí hậu. Việt Nam là một nước nghèo, với phần lớn dân số đang sống ở các vùng nông thôn, miền núi – nơi có ít cơ hội việc làm và thu nhập. Diễn biến thời tiết ngày càng phức tạp và khó lường đang gây ra nhiều tác động lên cuộc sống và sinh kế của cộng đồng, đặc biệt là các cộng đồng nghèo vùng nông thôn và miền núi. Biến đổi khí hậu, gia tăng thiên tai đang ảnh hưởng tới hơn 70% dân số, đặc biệt là những nhóm người nghèo thiếu khả năng phục hồi trước những thiệt hại lớn sau thảm họa thiên tai. Bên cạnh đó, đô thị hóa đã làm tăng khoảng cách thu nhập và hạn chế cơ hội tiếp cận với các dịch vụ xã hội của các cộng đồng nghèo.

Collecting firewood, Bat Xat, Lao Cai - Van-logo

CCD đang thực hiện các hoạt động phát triển cộng đồng nhằm giúp các cộng đồng nghèo ở các vùng nông thôn, miền núi, vùng xa có thêm các cơ hội việc làm, cải thiện sinh kế, tăng thu nhập, tiếp cận nhiều hơn với thông tin và giáo dục. Các mục tiêu đó được CCD thực hiện thông qua các hoạt động nâng cao năng lực cho cộng đồng, hỗ trợ phát triển sinh kế, nâng cao năng lực thích ứng và ứng phó với biến đổi khí hậu, tạo việc làm và thúc đẩy bình đẳng giới, trao quyền cho phụ nữ và quyền trẻ em.

Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển

Đăng ký nhận tin

© 2021 Tất cả bài viết bản quyền CCD.