preloader

ỨNG PHÓ VỚI THIÊN TAI VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Việt Nam là một trong quốc gia được đánh giá là sẽ chịu ảnh hưởng nhiều từ các tác động của biến đổi khí hậu và thiên tai, đặc biệt là bão lũ. Tác động của biến đổi khí hậu lên cuộc sống và sinh kế người dân Việt Nam, đặc biệt là cộng đồng nghèo, cộng đồng ở nông thôn rất rõ nét và sẽ gây ra những xáo trộn đáng kể về kinh tế và xã hội. Gia tăng tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai, suy thoái tài nguyên thiên nhiên làm tăng rủi ro và làm trầm trọng thêm các hiểm họa và tình trạng dễ bị tổn thương ở cả cấp độ quốc gia và cộng đồng.

Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển luôn đồng hành cùng với Chính phủ, các địa phương và các đối tác phát triển để thực hiện các hoạt động ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu. Trong các hoạt động đó, CCD ưu tiên cho các hoạt động: 

  • Đào tạo và nâng cao năng lực; 
  • Xây dựng kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trong bối cảnh dịch bệnh mới; 
  • Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm về chủ động, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; 
  • Tăng cường quản lý, bảo vệ môi trường và sử dụng bền vững tài nguyên.

Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển

Đăng ký nhận tin

© 2021 Tất cả bài viết bản quyền CCD.