preloader

QUẢN TRỊ CÁC KHU BẢO VỆ

Việt Nam có gần 200 khu bảo tồn được hình thành và phát triển trong suốt 60 năm và quản lý theo 3 hệ thống gồm:

  • Các khu bảo tồn rừng,
  • Các khu bảo tồn đất ngập nước,
  • Các khu bảo tồn biển.

Các khu bảo vệ được công nhận theo các hệ thống danh hiệu khác gồm các khu theo hệ thống danh hiệu của UNESCO như Công viên địa chất, Khu sinh quyển, Khu di sản thiên nhiên của khu di sản ASEAN. Có một lịch sử hình thành và phát triển như vây, xong việc quản trị các khu bảo tồn ở Việt Nam vẫn đang trong quá trình hình thành và cần có các hỗ trợ từ nhiều bên nhằm tiến tới chuẩn hóa các chính sách và quy định cũng như phát triển được các thực hành tốt. CCD với kinh nghiệm và hệ thống chuyên gia của mình luôn ưu tiên việc thúc đẩy các hoạt động nâng cao hiệu quả quản lý, và quản trị tốt trong hệ thống các khu bảo tồn của Việt Nam.

Các hoạt động của Trung tâm đang thực hiện tập trung vào:

  • Thúc đẩy và hỗ trợ hoàn thiện hệ thống chính sách và quy định
  • Nâng cao hiệu quản quản lý và lập kế hoạch
  • Thúc đẩy và chia sẻ kinh nghiệm quản trị tốt
  • Tăng cường sự tham gia của cộng đồng và các bên liên quan
  • Chia sẻ lợi ích và du lịch cộng đồng;

CCD đang hoạt động chính ở một số vùng cảnh quan bảo tồn quan trọng như:

Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển

Đăng ký nhận tin

© 2021 Tất cả bài viết bản quyền CCD.