Buôn bán và nuôi hổ trái phép

Buôn bán và nuôi hổ trái phép

Buôn bán và nuôi hổ trái phép vẫn là một vấn nạn ở Châu Á mà vẫn chưa có biện pháp quản lý triệt để. Tuần vừa qua, việc phát hiện và triệt phá được các cơ sở nuôi hổ…