preloader
 Nhận diện vai trò và tăng cường năng lực vận động chính sách ngăn chặn buôn bán, tiêu thụ trái phép động vật hoang dã cho các tổ chức bảo tồn của Việt Nam
Ngôn ngữ: :

Nhận diện vai trò và tăng cường năng lực vận động chính sách ngăn chặn buôn bán, tiêu thụ trái phép động vật hoang dã cho các tổ chức bảo tồn của Việt Nam

Ngày 29/9, tại khách sạn FTE Ba Đình, các đại diện từ Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển (CCD) tham dự Hội thảo “Nhận diện vai trò và tăng cường năng lực vận động chính sách ngăn…

Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển

Đăng ký nhận tin

© 2021 Tất cả bài viết bản quyền CCD.