preloader
 Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí Vườn quốc gia Bạch Mã, Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền, Khu bảo tồn Sao La giai đoạn 2022-2030

Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí Vườn quốc gia Bạch Mã, Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền, Khu bảo tồn Sao La giai đoạn 2022-2030

Thừa Thiên Huế là một trong những trung tâm kinh tế, văn hóa của khu vực miền Trung. Với nguồn tài nguyên tự nhiên và văn hóa phong phú, du lịch đã trở thành một trong những ngành kinh tế…

Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển

Đăng ký nhận tin

© 2021 Tất cả bài viết bản quyền CCD.