preloader

THƯ VIỆN VÀ CHIA SẺ

ỨNG DỤNG NHẬN DIỆN TRẮC VÀ CẨM LAI

Ứng dụng nhận diện Trắc và Cẩm lai dựa trên
đặc điểm hình thái cây trưởng thành, cây tái sinh
và đặc điểm cấu tạo thô đại của gỗ

Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển

Đăng ký nhận tin

© 2021 Tất cả bài viết bản quyền CCD.