preloader

TRUYỀN THÔNG VÀ GIÁO DỤC

Song song với các hoạt động tăng cường thể chế, hỗ trợ nâng cao hiệu quả quản lý, Truyền thông và Giáo dục về bảo tồn thiên nhiên và bảo vệ môi trường, và phát triển bền vững cũng là một trong các lĩnh vực trọng tâm của Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển.
Mục tiêu của chương trình là nhằm kết nối con người và thiên nhiên. Huy động kiến thức, thúc đẩy hành động và khuyến khích tính trách nhiệm của công chúng trong các nỗ lực bảo vệ thiên nhiên, môi trường và các loài động, thực vật hoang dã cho các thế hệ mai sau. Chúng tôi hướng tới việc lôi kéo, thúc đẩy sự tham gia rộng rãi của công chúng như một cách tiếp cận chiến lược và lâu dài nhằm đảm bảo một thế giới xanh và thịnh vượng.

Chương trình Truyền thông và Giáo dục của chúng tôi hướng tới việc giúp công chúng hiểu được các giá trị của thiên nhiên, giá trị văn hóa truyền thống ở cả vùng nông thôn, đô thị nhằm bảo vệ và phục hồi được các vẻ đẹp tự nhiên và văn hóa. Các hoạt động cũng nhằm kết nối các cộng đồng, và kết nối công chúng với các nỗ lực bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ môi trường nhằm đạt được các mục tiêu phát triển bền vững.

Chiến lược của chúng tôi về gắn kết công chúng với bảo tồn và phát triển bền vững gồm:

  • Truyền thông – giúp công chúng hiểu, thấy được các cơ hội, thực hiện trách nhiệm, hành động tự nguyện
  • Giáo dục bảo tồn – giúp công chúng hiểu về giá trị của thiên nhiên, và môi trường
  • Du lịch sinh thái/cộng đồng và du lịch thiên nhiên – thúc đẩy, mở rộng các hoạt động du lịch có trách nhiệm, du lịch gắn với thiên nhiên nhằm tăng gắn kết và trách nhiệm về bảo vệ thiên nhiên, động, thực vật hoang dã và tạo sinh kế cho cộng đồng.
  • Thúc đẩy trách nhiệm – giúp công chúng hiểu, trân trọng và hành động có trách nhiệm và hỗ trợ nhiều hơn cho các hoạt động bảo tồn.

CCD đang thực hiện và duy trì các hoạt động như:

  • Các sự kiện truyền thông ở vùng nông thôn và đô thị
  • Chương trình trải nghiệm thiên nhiên và văn hóa giúp công chúng hiểu và trân trọng văn hóa và thiên nhiên
  • Tăng cường năng lực và truyền thông cho các đối tác
  • Thực hiện các chương trình đào tạo, trải nghiệm cho các trường học và các nhóm bạn bè/đồng nghiệp

Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển

Đăng ký nhận tin

© 2021 Tất cả bài viết bản quyền CCD.