preloader
Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí Vườn quốc gia Bạch Mã, Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền, Khu bảo tồn Sao La giai đoạn 2022-2030

Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí Vườn quốc gia Bạch Mã, Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền, Khu bảo tồn Sao La giai đoạn 2022-2030

  • Thời gian thực hiện: 2023
  • Đối tác: Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF)

Thừa Thiên Huế là một trong những trung tâm kinh tế, văn hóa của khu vực miền Trung. Với nguồn tài nguyên tự nhiên và văn hóa phong phú, du lịch đã trở thành một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Trong đó, di sản văn hóa là yếu tố giúp Huế khẳng định được vị trí của mình trên bản đồ du lịch văn hóa lịch sử của Quốc gia. Tuy nhiên, các giá trị cảnh quan tự nhiên và đa dạng sinh học cũng là một trong những   tiềm lực quan trọng để tỉnh Thừa Thiên Huế phát triển các hoạt động du lịch. Đặc biệt với các vườn quốc gia (VQG), khu bảo tồn (KBT) hiện có trong tỉnh, các thắng cảnh tự nhiên, hệ sinh thái rừng độc đáo và các loài động, thực vật đặc hữu là những đặc điểm đặc biệt có thể giúp hoạt động du lịch ở tỉnh chuyển mình theo hướng sinh thái, bền vững, đem lại nhiều lợi ích hơn cho cộng đồng và cũng là một nguồn lực quan trọng bổ trợ cho các hoạt động bảo vệ, phục hồi các giá trị tự nhiên của tỉnh.

Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển (CCD) đã phối hợp với Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF) xây dựng các đề án du lịch sinh thái trong gia đoạn mới cho Vườn quốc gia Bạch Mã, Khu bảo tồn Thiên nhiên Phong Điền và Khu bảo tồn Sao La. Các đề án và định hướng du lịch này sẽ giúp các khu phát huy được giá trị xanh, giá trị sinh thái của mình để thu hút và lan tỏa các giá trị đặc biệt đó tới mọi người nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm với các nỗ lực bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học. Việc phát triển các hoạt động du lịch theo hướng xanh và trách nhiệm hơn sẽ tạo ra nguồn thu cho các khu như một nguồn tài chính để đảm bảo duy trì các nỗ lực bảo tồn, phục hồi các giá trị sinh thái, các loài động, thực vật đặc biệt của vùng Trung Trường Sơn.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển

Đăng ký nhận tin

© 2021 Tất cả bài viết bản quyền CCD.