preloader
Ngôn ngữ :

Đề án phát triển du lịch Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên – tỉnh Thanh Hóa

  • Thời gian thực hiện: 2019-2020
  • Đối tác: Ban Quản lý KBTTN Xuân Liên

Nội dung thực hiện:

Khu bảo tồn thiên nhiên (KBTTN) Xuân Liên được thành lập năm 2000, với tổng diện tích 23.815,5 ha thuộc địa giới hành chính của 5 xã (Bát Mọt, Yên Nhân, Lương Sơn, Xuân Cẩm, Vạn Xuân) – huyện Thường Xuân, cách thành phố Thanh Hoá 60km về phía Tây. KBTTN Xuân Liên mang các đặc điểm chủ yếu của kiểu rừng kín thường xanh, chủ yếu cây lá rộng, á ẩm nhiệt đới núi thấp và rừng kín thường xanh mưa ẩm nhiệt đới. Với hơn 4.000 ha rừng nguyên sinh, KBTTN Xuân Liên có nhiều loài động, thực vật rừng quý hiếm có trong sách đỏ Việt Nam (2007) và Danh mục Đỏ IUCN (2012). Bên cạnh đó, khu bảo tồn có một số điểm du lịch cảnh quan (hồ Cửa Đạt) và đặc trưng văn hóa hấp dẫn của đồng bào dân tộc Thái, Mường. Đây là nguồn tài nguyên văn hoá vô cùng quý giá, có giá trị gắn với phát triển các loại hình hoạt động du lịch sinh thái trong khu vực. Tuy nhiên trong nhiều năm qua, việc phát triển hoạt động du lịch còn chưa tương xứng với tiềm năng của KBTTN Xuân Liên, chưa có nhiều khách du lịch biết đến KBTTN Xuân Liên.

Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển (CCD) và Ban quản lý KBTTN Xuân Liên cùng xây dựng đề án phát triển du lịch hướng tới phát huy các tiềm năng du lịch và nâng cao đời sống cho người dân, góp phần tích cực bảo tồn các giá trị đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường. Trong quá trình xây dựng đề án, CCD luôn định hướng các hoạt động du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái nhằm hỗ trợ người nghèo, người yếu thế, người dân tộc thiểu số có cơ hội phát triển, có việc làm, tăng thu nhập. Các hoạt động đó cũng giúp nâng cao nhận thức và trách nhiệm của công chúng với thiên nhiên, môi trường và văn hóa truyền thống.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển

Đăng ký nhận tin

© 2021 Tất cả bài viết bản quyền CCD.