preloader
Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí Vườn quốc gia Sông Thanh, Khu bảo tồn Loài và Sinh cảnh Voi giai đoạn 2023-2030

Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí Vườn quốc gia Sông Thanh, Khu bảo tồn Loài và Sinh cảnh Voi giai đoạn 2023-2030

Quảng Nam đã và đang trở thành một trong những địa phương có ngành du lịch phát triển nhanh về tốc độ, lớn về quy mô và doanh thu. Các di sản văn hoá thế giới như Đô thị cổ Hội An, Khu Đền tháp Mỹ Sơn, nghệ thuật Bài Chòi,…và nhiều danh thắng, làng nghề, lễ hội độc đáo đã và đang là tác nhân chính cho phát triển du lịch tại Quảng Nam.  Tuy nhiên, sự phát triển du lịch tại Quảng Nam chỉ mới tập trung tại các di sản văn hoá, khu vực Hội An và Mỹ Sơn mà chưa phát huy được các giá trị lịch sử, tài nguyên khác. Các giá trị về cảnh quan tự nhiên như rừng, biển chưa được khai thác hiệu quả. Đặc biệt, Quảng Nam là một địa phương có nhiều rừng nhất trên cả nước, với nhiều thắng cảnh tự nhiên độc đáo, hệ sinh thái tự nhiên, các loài động, thực vật đặc biệt có thể được sử dụng để giúp du lịch ở tỉnh có những bước tiến mạnh mẽ hơn, mang lại nhiều cơ hội phát triển và nâng cao lợi ích cho cộng đồng địa phương cũng như các chủ rừng.

Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển (CCD) đã phối hợp với Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF) xây dựng các đề án du lịch sinh thái trong giai đoạn mới cho Vườn quốc gia Sông Thanh, Khu bảo tồn Loài và sinh cảnh Voi. Các đề án phát triển du lịch sinh thái sẽ đưa ra các định hướng chiến lược cho phát triển du lịch ở hai khu rừng này, đồng thời phát huy giá trị của các thắng cảnh tự nhiên, đa dạng sinh học. Từ đó, nhận thức, trách nhiệm của công chúng được nâng cao, góp phần bảo vệ thiên nhiên và đa dạng sinh học.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển

Đăng ký nhận tin

© 2021 Tất cả bài viết bản quyền CCD.