preloader
Đề án phát triển du lịch huyện Đông Anh – thành phố Hà Nội

Đề án phát triển du lịch huyện Đông Anh – thành phố Hà Nội

  • Thời gian thực hiện: 2021
  • Đối tác: huyện Đông Anh, Phòng Văn hoá Thông tin huyện Đông Anh

Nội dung thực hiện:

Đông Anh là huyện ngoại thành Hà Nội, là cửa ngõ phía Bắc của thủ đô. Đây là vùng đất với bề dày lịch sử và truyền thống văn hóa lâu đời với nét đặc trưng của nền văn minh sông Hồng. Hiện nay, một trong những tiềm năng du lịch lớn của huyện đó là quỹ đất còn nhiều, thuận lợi cho việc phát triển các dự án đô thị lớn kết nối với nội thành và khu vực phát triển mới ở phía Tây. Bên cạnh đó, Đông Anh là cửa ngõ giao thông của Hà Nội với các tỉnh phía Bắc. Đông Anh còn có nhiều đặc trưng văn hóa với 124 di tích cấp quốc gia và cấp thành phố; các di sản văn hóa phi vật thể như các loại hình ca múa nhạc và lễ hội. Tuy nhiên trong nhiều năm qua, du lịch huyện Đông Anh nói chung chưa có nhiều đột phá, tiềm năng du lịch còn rất lớn để khai thác tạo nên những sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn khách du lịch. 

Trung tâm Bảo tồn Thiên Nhiên và Phát triển (CCD) phối hợp UBND huyện Đông Anh xây dựng đề án phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Mục tiêu của đề án là phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế trọng điểm của huyện, khai thác các giá trị của tài nguyên du lịch, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, văn hoá- xã hội trên địa bàn huyện Đông Anh. Trong quá trình xây dựng đề án, CCD luôn định hướng các hoạt động du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái  nhằm hỗ trợ người nghèo, người yếu thế, người dân tộc thiểu số có cơ hội phát triển, có việc làm, tăng thu nhập. Các hoạt động đó cũng giúp nâng cao nhận thức và trách nhiệm của công chúng với thiên nhiên, môi trường và văn hóa truyền thống.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển

Đăng ký nhận tin

© 2021 Tất cả bài viết bản quyền CCD.