preloader
Phát triển du lịch tỉnh Điện Biên

Phát triển du lịch tỉnh Điện Biên

  • Thời gian thực hiện: 2021  
  • Đối tác: Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên, Sở văn hóa Thể thao và Du lịch

Nội dung thực hiện:

Điện Biên là một tỉnh miền núi biên giới ở Tây Bắc là nơi sống của nhiều nhóm đồng bào thiểu số với sự đa dạng về văn hóa và truyền thống. Điện Biên là tỉnh có sự đa dạng về địa hình chủ yếu là vùng núi, có một số thung lũng và sông, suối xen kẽ, nhiều khu vực chủ yếu là hệ thống núi đá vôi. Chính sự chia cắt đó tạo ra sự đa dạng về địa hình, với nhiều vùng cảnh quan khác nhau cũng như tính đa dạng sinh học.  Sự đa dạng về cảnh quan, sinh học và văn hóa của nhiều nhóm dân tộc ít người đã tạo ra một giá trị du lịch đặc biệt cho tỉnh Điện Biên. Đến nay, Điện Biên được khách du lịch khắp năm châu biết đến với chiến thắng Điện Biên Phủ. Tuy nhiên, Điện Biên còn nhiều giá trị tự nhiên và văn hóa hơn nữa có thể khai thác để phát triển du lịch và giúp du khách có cơ hội hiểu và trải nghiệm nhiều hơn.

Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển (CCD) đang thực hiện đề án phát triển du lịch Điện Biên. Mục tiêu của đề án là đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn như định hướng chiến lược của tỉnh góp phần nâng cao thu nhập cho cộng đồng, bảo vệ và cải tạo môi trường cũng như phát huy tối đa giá trị tự nhiên và văn hoá của tỉnh. Trong quá trình xây dựng đề án, CCD luôn định hướng các hoạt động du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái nhằm hỗ trợ người nghèo, người yếu thế, người dân tộc thiểu số có cơ hội phát triển, có việc làm và tăng thu nhập. Các hoạt động đó cũng giúp nâng cao nhận thức và trách nhiệm của công chúng với thiên nhiên, môi trường và văn hóa truyền thống. 

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển

Đăng ký nhận tin

© 2021 Tất cả bài viết bản quyền CCD.