preloader

TĂNG CƯỜNG TIẾP CẬN THÔNG TIN CHO CỘNG ĐỒNG

Tiếp cận thông tin một cách công khai và minh bạch là một yếu tố tiên quyết cho sự phát triển. Khi cộng đồng và đặc biệt là các nhóm cộng đồng dễ bị tổn thương như người dân tộc thiểu số có thể tiếp cận thông tin một cách đầy đủ sẽ góp phần cải thiện nhận thức, trình độ và cuộc sống của chính họ và các vấn đề đang ảnh hướng tới họ.

CCD luôn ưu tiên và hỗ trợ các cộng đồng tiếp cận tới thông tin một cách thuận lợi và đầy đủ hơn. Từ đó, họ có các quyết định phù hợp hơn với kinh tế và việc ra các quyết định liên quan tới văn hóa và sự phát triển của chính họ cũng như của cộng đồng. Trong các hoạt động của mình, CCD sẽ luôn thúc đẩy và hỗ trợ cộng đồng được tiếp cận nhiều hơn đến thông tin về các chính sách và chương trình có liên quan đến vấn đề phát triển nông thôn, miền núi, giới, quyền trẻ em và các vấn đề về người dân tộc thiểu số.

Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển

Đăng ký nhận tin

© 2021 Tất cả bài viết bản quyền CCD.