preloader
Ghi nhận về hoạt động của Voọc mông trắng (Trachypithecus delacouri) ở rừng Kim Bảng, tỉnh Hà Nam
Ngôn ngữ :

Ghi nhận về hoạt động của Voọc mông trắng (Trachypithecus delacouri) ở rừng Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

Voọc mông trắng (Trachypithecus delacouri) là một trong 25 loài linh trưởng nguy cấp nhất trên thế giới. Hiện tại chỉ có 2 quần thể khả sinh là Vân Long và Kim Bảng. Ở Kim Bảng, đo đặc điểm của địa hình núi đá vôi với độ dốc lớn và bị chia cắt mạnh, và các tác động của săn bắn và khai thác đá việc quan sát và ghị nhận các đàn Voọc mông trắng là rất khó. Thêm vào đó, đặc điểm của địa hình karst nên khu vực này rất ít nước làm cho các nỗ lực nghiên cứu về loài này trở nên khó khăn.

Tuy nhiên, nhờ các nỗ lực nghiên cứu không ngừng trong thời gian qua, cùng với kỹ năng nghiên cứu và thích ứng với địa hình tuyệt vời, Tổ giám sát cộng đồng của Trung tâm Bảo tồn thiên nhiên và Phát triển (CCD) đã tiếp cận và quay được những thước phim rất rõ nét về Voọc mông trắng ở trên thực địa. Đây là những tư liệu quý và rõ nét nhất được thực hiện ở Kim Bảng về sự tồn tại của loài vọoc quý hiếm ở khu vực rừng quan trọng này. Các cá thể voọc ghi nhận được gồm cả các con trưởng thành, bán trưởng thành và con non, nếu các nỗ lực bảo tồn được thực hiện đầy đủ và hiệu quả thì quần thể Voọc mông trắng ở đây có cơ hội tốt để phục hồi và phát triển.

Dưới đây là video mà Tổ giám sát cộng đồng tại Kim Bảng đã ghi được:

(Độ phân giải của video này đã được giảm xuống để đảm bảo yêu cầu dung lượng)

Để khích lệ Tổ giám sát cộng đồng, CCD đã có các hoạt động khen thưởng kịp thời cho nhóm nhằm động viên và khuyến khích các thành viên của tổ giám sát có các nỗ lực hơn nữa nhằm bảo vệ và thúc đẩy sự phục hồi quần thể loài Voọc mông trắng ở Kim Bảng. Việc trao thưởng này cũng nhằm khuyến khích sự tham gia tích cực hơn của cộng đồng địa phương đối với các hoạt động bảo vệ Voọc mông trắng và các giá trị đang dạng sinh học ở khu vực.

CCD cam kết các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật lâu dài cho Chi cục Kiểm lâm Hà Nam để bảo tồn quần thể Voọc mông trắng ở Kim Bản thông qua các hoạt động bảo tồn dựa vào cộng đồng và nâng cao nhận thức của công chúng về bảo tồn các loài linh trưởng nguy cấp và đa dạng sinh học.

Hình 1: Ông Lã Quang Trung và đại diện Hạt Kiểm lâm Kim Bảng trao phần thưởng cho Tổ giám sát . Photo: Lê Thành An/CCD
Hình 2: Ảnh chụp từ clip ghi nhận mới nhất về Voọc mông trắng ở Kim Bảng.

Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển

Đăng ký nhận tin

© 2021 Tất cả bài viết bản quyền CCD.