preloader
Đề án phát triển du lịch thành phố Hạ Long – tỉnh Quảng Ninh

Đề án phát triển du lịch thành phố Hạ Long – tỉnh Quảng Ninh

  • Thời gian thực hiện: 2021
  • Đối tác: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Nội dung thực hiện:

Thành phố (TP.) Hạ Long là một trong 4 thành phố của tỉnh Quảng Ninh và là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, thương mại, dịch vụ của tỉnh. Trong đó, vịnh Hạ Long – Di sản Thiên nhiên Thế giới là điểm nhấn trọng tâm của địa phương. TP.Hạ Long có vị trí chiến lược về kinh tế, xã hội, thương mại và quốc phòng. Đây là vùng kết nối các trung tâm kinh tế lớn và các cảng nước sâu. Vì vậy, Hạ Long có điều kiện rất thuận lợi để phát triển du lịch và dịch vụ đi kèm. Năm 2020, Quảng Ninh đã xây dựng đề án phát triển du lịch cộng đồng bền vững trên địa bàn tỉnh. Qua đó, đề án tập trung khai thác giá trị cảnh quan và văn hóa các cộng đồng dân tộc.

Đề án phát triển du lịch có sự phối hợp giữa Trung tâm Bảo tồn Thiên Nhiên và Phát triển (CCD) và TP.Hạ Long sẽ giúp định hướng và xây dựng TP.Hạ Long trở thành Trung tâm du lịch quốc gia, trở thành TP du lịch thông minh tiên phong của Việt Nam với hiệu quả và hiệu suất cao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội cho tỉnh Quảng Ninh và khu vực Đông Bắc Việt Nam. Trong quá trình xây dựng đề án, CCD luôn định hướng các hoạt động du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái nhằm hỗ trợ người nghèo, người yếu thế, người dân tộc thiểu số có cơ hội phát triển, có việc làm, tăng thu nhập. Các hoạt động đó cũng giúp nâng cao nhận thức và trách nhiệm của công chúng với thiên nhiên, môi trường và văn hóa truyền thống.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển

Đăng ký nhận tin

© 2021 Tất cả bài viết bản quyền CCD.