preloader
Hội thảo tham vấn về phương án chuyển hạng Khu Bảo tồn Thiên nhiên Xuân Liên thành Vườn quốc gia 
Ngôn ngữ :

Hội thảo tham vấn về phương án chuyển hạng Khu Bảo tồn Thiên nhiên Xuân Liên thành Vườn quốc gia 

Ngày 02/10, tại thành phố Thanh Hóa, Dự án Quản lý Rừng bền vững và Bảo tồn đa dạng sinh học (VFBC) phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển (CCD), Ban quản lý Khu Bảo tồn Thiên nhiên Xuân Liên (Thanh Hóa) và các đơn vị chức năng tổ chức hội thảo tham vấn nhằm hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đề nghị chuyển hạng Khu Bảo tồn Thiên nhiên Xuân Liên thành Vườn quốc gia.

Khu Bảo tồn Thiên nhiên Xuân Liên được đánh giá là một trong nơi bảo tồn quan trọng ở khu vực Bắc Trung bộ với khu hệ các loài động, thực vật phong phú, gồm nhiều loài đặc hữu và các loài đang bị đe dọa toàn cầu. Xuân Liên cũng được biết đến là một điểm có các giá trị khoa học đặc biệt với các cảnh quan tự nhiên đẹp, độc đáo và tiềm năng phát triển du lịch to lớn. Do đó, việc chuyển hạng là rất cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, thu hút được các nguồn đầu tư cho công tác bảo tồn, phục hồi các hệ sinh thái, và củng cố các giá trị phòng hộ, dịch vụ hệ sinh thái quan trọng mà Xuân Liên đang cung ứng.

Phương án chuyển hạng nhận được ý kiến đồng thuận của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các sở, ngành tỉnh Thanh Hóa và các cơ quan hoa học và Cục lâm nghiệp. Các ý kiến, tham luận tại hội thảo đều thống nhất và khuyến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa sớm rà soát và trình Chính phủ xin‎ kiến cho việc chuyển hạng thành Vườn quốc gia để phát huy giá trị và lợi thế mà Xuân Liên đang có.

Trong thời gian tới, CCD tiếp tục hỗ trợ Khu Bảo tồn Thiên nhiên Xuân Liên hoàn thiện các thủ tục chuyển hạng, xây dựng các định hướng để thu hút các nguồn đầu tư, nâng cao năng lực cán bộ, áp dụng công nghệ tiên tiến, tăng hiệu quả quản lý, bảo vệ rừng và du lịch theo hướng bền vững, có trách nhiệm. Khi được chuyển hạng, với vị thế của một Vườn quốc gia, Xuân Liên sẽ phát huy được các thế mạnh, củng cố giá trị phòng hộ xung yếu cho sông Chu và các đập, hoạt động sản xuất ở vùng hạ du.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển

Đăng ký nhận tin

© 2021 Tất cả bài viết bản quyền CCD.