preloader
KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN BẢO TỒN LOÀI VƯỢN ĐEN MÁ TRẮNG (NOMASCUS LEUCOGENYS) TẠI VƯỜN QUỐC GIA VŨ QUANG, TỈNH HÀ TĨNH
Ngôn ngữ :

KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN BẢO TỒN LOÀI VƯỢN ĐEN MÁ TRẮNG (NOMASCUS LEUCOGENYS) TẠI VƯỜN QUỐC GIA VŨ QUANG, TỈNH HÀ TĨNH

Ngày 05/10, Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển (CCD), đại diện Dự án Quản lý Rừng Bền vững và Bảo tồn Đa dạng Sinh học (VFBC) và hợp phần bảo tồn đa dạng sinh học (USAID BCA) đã có cuộc họp với Vườn quốc gia Vũ Quang nhằm thống nhất kế hoạch triển khai hoạt động “Bảo tồn loài Vượn đen má trắng (Nomascus leucogenys) tại Vườn quốc gia Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh”. Hoạt động bảo tồn vượn do CCD thực hiện nằm trong khuôn khổ USAID BCA thuộc VFBC do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ.

Vượn đen má trắng là loài linh trưởng được xếp vào nhóm Nguy cấp (EN) trong Sách đỏ Việt Nam (SĐVN, 2007); thuộc nhóm IB của Nghị định số 84/2021/NĐ-CP; và nhóm Cực kỳ nguy cấp (CR) của trong Danh lục đỏ IUCN (IUCN, 2022). Các điều tra, nghiên cứu trước đây đã sơ bộ xác định Vườn quốc gia Vũ Quang là một trong những vùng phân bố quan trọng của loài này ở Việt Nam. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có điều tra, nghiên cứu chi tiết nào đánh giá về quần thể của ở Vũ Quang để đưa ra một kế hoạch bảo tồn tổng thể. Do đó, thông qua hoạt động này, CCD sẽ hỗ trợ Vườn quốc gia Vũ Quang xây dựng chương trình nghiên cứu và cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh cho loài Vượn đen má trắng, cùng với các chương trình truyền thông dài hạn nhằm giảm thiểu các tác động tới quần thể vượn và các loài động vật hoang dã nguy cấp khác ở Vũ Quang. Chương trình bảo tồn Vượn đen má trắng sẽ được thực hiện trong 12 tháng trong các năm 2023-2024 gồm các hoạt động điều tra trong Vườn quốc gia Vũ Quang và các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức ở các thôn, và các trường ở vùng đệm.

Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển đang thực hiện nhiều chương trình bảo tồn cho các hệ sinh thái và loài trọng yếu ở Việt Nam gồm các chương trình bảo tồn voi, các loài mèo lớn, thú ăn thịt nhỏ, thú móng guốc và các loài linh trưởng nguy cấp, các loài chim hoang dã và các loài thực vật bị đe dọa. Trung tâm cũng đang tích cực thúc đẩy các hoạt động du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái trong các khu bảo tồn, vườn quốc gia, rừng phòng hộ như một cách tiếp cận nhằm tạo nguồn thu cho bảo tồn và tăng thu nhập cho cộng đồng để giảm các áp lực đến rừng, tài nguyên thiên nhiên.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển

Đăng ký nhận tin

© 2021 Tất cả bài viết bản quyền CCD.