preloader
Đề án phát triển du lịch góp phần tạo dựng hình ảnh tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025

Đề án phát triển du lịch góp phần tạo dựng hình ảnh tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025

  • Thời gian thực hiện: 2022 – 2023
  • Đối tác: Công ty TNHH Sự kiện và Truyền thông Cười lên nào (Say Cheese)

Đồng Tháp là một tỉnh thuộc Đồng bằng sông Cửu Long với nhiều lợi thế trong phát triển du lịch. Nổi tiếng là một điểm đến sinh thái – văn hoá cộng đồng, Đồng Tháp đã chủ động xây dựng nhiều sản phẩm du lịch đặc sắc và định vị hình ảnh du lịch gắn với các sản phẩm nông nghiệp chủ đạo như Sen, Lúa,… Phát triển du lịch tại Đồng Tháp bước đầu đã mang lại những hiệu quả và thành công, gây được tiếng vang, in đậm trong tâm trí của khách du lịch trong nước và quốc tế. Du lịch đã góp phần quan trọng trong việc tạo công ăn việc làm, nâng cao đời sống kinh tế, văn hoá – xã hội cho địa phương. Tuy nhiên, dưới sự ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, ngành du lịch Đồng Tháp đã chứng kiến những khó khăn thách thức về các vấn đề như đầu tư thiếu hiệu quả, cùng sự xuống cấp của cơ sở hạ tầng du lịch, các sản phẩm du lịch bước vào giai đoạn suy thoái, …

Xuất phát từ những yêu cầu trong phát triển ngành du lịch tỉnh Đồng Tháp trong giai đoạn mới, Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển (CCD) phối hợp cùng Công ty TNHH Sự kiện và Truyền thông Cười lên nào (Say Cheese) xây dựng đề án “Phát triển du lịch góp phần tạo dựng hình ảnh tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025” với mục tiêu là trong giai đoạn 2021-2025, tiếp tục định vị hình ảnh du lịch tỉnh Đồng Tháp, xây dựng và phát triển thành công các sản phẩm du lịch đặc thù gắn với khai thác các giá trị tiềm năng, lợi thế của tài nguyên du lịch tỉnh Đồng Tháp nhằm thu hút khách du lịch và tăng doanh thu từ dịch vụ du lịch, định hướng về phát triển các tuyến du lịch, về phát triển nguồn nhân lực, về xúc tiến quảng bá, định hướng về chuyển đổi số, định hướng về hoàn thiện kết cấu hạ tầng du lịch,…tạo ra sự đồng bộ trong phát triển du lịch của tỉnh Đồng Tháp, kêu gọi đầu tư, hỗ trợ phát triển du lịch của tỉnh Đồng Tháp, hướng đến mục tiêu định vị thương hiệu du lịch Đồng Tháp và tạo dựng hình ảnh địa phương trong giai đoạn tới.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển

Đăng ký nhận tin

© 2021 Tất cả bài viết bản quyền CCD.